ID 9062935 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински газове, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Обява за обществената поръчка 03.04.2017 год.
490 KB
pdf Информация за обществената поръчка 03.04.2017 год.
300 KB
doc Приложения 03.04.2017 год,
148 KB
pdf Съобщение за публичен жребий 18.05.2017 год.
27 KB
rar Протоколи 22.05.2017 год.
358 KB
pdf Договор 08.06.2017 год.
309 KB