Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД  град  Плевен разкрива следната длъжност:

I.Лекари,  работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ-Д-р Гeорги Странски” ЕАД град Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по клинична токсикология” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 19.06.2019 година /сряда/, включително в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „Специализанти“.

След приключване приема на документите одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

 

За допълнителна информация: Тел.064/886319