Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, описани в ценовата оферта приложена към поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 13.12.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 285 KB
doc Приложения 121 KB
xls Ценова оферта 68 KB