УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Консултативно-диагностичният блок е звеното, от което започва пътят на пациента в “УМБАЛ Д-р Г. Странски" ЕАДПлевен. Тук всеки пожелал да получи здравна услуга се среща с високоспециализирания медицински персонал, точна организация и професионализъм в унисон с изискванията за добра медицинска практика.

Регистратурите на Първа и Втора клинична база са точки от Болничната информационна система. Там всички постъпващи пациенти получават уникален идентификационен номер, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в лечебното заведение.Първи етаж

Регистратура тел. 064/886 352

107 Ортопедичен кабинет    тел. 064/886 352
      Манипулационен кабинет ТЕЛК педиатричен 

Трети етаж (на територията на ДКЦ Плевен)

313 Хематологичен кабинет - тел. 064/886 387
307 Алергологичен кабинет - тел. 064/886 435

Четвърти етаж

401 Аудиометричен кабинет - тел. 064/886 474
402 Вътрешен кабинет - тел. 064/886 424
405 Ревмокардиологичен кабинет - тел. 064/886 469
404 Ендокринологичен кабинет - тел. 064/886 436
406 УНГ кабинет - тел. 064/886 223
407 Хирургичен кабинет - тел. 064/886 350
408 Анестезиологичен кабинет - тел. 064/886 350
411 Очен кабинет - тел. 064/886 251
413 Нефрологичен кабинет - тел. 064/886 325
418 Гастроентерологичен кабинет - тел. 064/886 378
414 Акушеро-гинекологичен кабинет - тел. 064/886 454
419 Неврологичен кабинет - тел. 064/886 491
410 Урологичен кабинет - тел. 064/886 451
415 Кабинет “Началник КДБ” - тел. 064/886 214
      Противобесен кабинет в структурата на “Инфекциозни болести”
      Приемен кабинет “Инфекциозни болести” - “Детска клиника”,
     “Пропедевтика на вътрешните болести”
     “Професионални заболявания” са стационирани - в съответната
     клиника.

Кабинетите осъществяват високо специализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации след изписване съгласно нормативната база. В звеното се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да проведат профилактични прегледи или да получат друга здравна услуга.Д-р Ваня Иванова, началник КДБ

Завършва висше образование по медицина през 1980 г. във ВМИ-Плевен. Придобива специалности “Вътрешни болести” през 1988 г. и “Ендокринология” през 1990 г. Завършва специалност Магистър по “Застраховане и социално дело” през 2006 г. Работи в клиниката по ендокринология и до момента. Многократни участия в Национални и Международни симпозиуми по ендокринология.


СПЕЦИАЛИСТИ ТЕРАПЕВТИ:

Д-р Ваня Иванова
Д-р Евгений Каменополски
Д-р Иво Николов
Ст.м.с. Надя Димитрова

 
You are here: Начало КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК