УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

В Университетската болница в Плевен разиграха ситуация на действие при евентуален терористичен акт

Медиците от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен участваха в учебно мероприятие, което имаше за цел да припомни и обучи медицинския персонал как се действа при пожар и обгазяване, възникнали вследствие на терористичен акт – бомбен атентат. Обучението бе водено от д-р Петко Стефановски, началник на Спешно отделение към болницата, като в него участваха и пожарникари. Д-р Стефановски изясни, че независимо дали има бомбен атентат в града, в близост до болницата или направо в сградите й, медицинският персонал трябва да знае какви са полевите действия и стъпки, които трябва да предприеме, натъкне ли се на пострадал. Д-р Стефановски демонстрира и защитното облекло, което трябва да бъде сложено заедно с противогаз при наличие на контакт със заразно болни или ако е пусната така нареч. „мръсна бомба”, която заразява хората с опасни болести. Пожарникарите пък разясниха какво се прави при настъпване на пожар, какви са първоначалните действия, които трябва да предприеме персоналът на болницата, и демонстрираха как се гаси пожар с двата видя пожарогасители, с които УМБАЛ разполага – прахов и Co 2 пожарогасител. Специалисти разясниха,че при евентуален пожар веднага се сигнализира на тел. 112 и за около 3-4 минути пожарникарите са на място. Обучението по предприемане на действия при евентуална авария или възникнал терористичен акт е част от много подобни мероприятия в болницата, които целят постигане на безопасни условия на труд.

 

 
You are here: Начало