УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Позволете ми да изкажа удовлетворение от бързината и професионализма, с които министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков реши абсурдната ситуация, в която бяха въвлечени няколко от водещите болници в страната.

Управлението на публични средства е изключително отговорна задача и е недопустимо с подобни действия да се застрашава спокойствието и сигурността на нашите над 1 700 служители и техните семейства, както и на над 45 000 пациенти, които всяка година доверяват на специалистите на УМБАЛ – Плевен своят живот и здраве. От тях  49% постъпват в лечебното заведение по спешност.

Моя отговорност като ръководител на втората по големина многопрофилна университетска болница в България е да уверя обществеността, че няма сътресения в работата на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”.

Университетската болница е в стабилно финансово състояние.

Въпреки икономическата, политическа и  банкова криза ръководството на болницата успя да постигне положителен финансов резултат и да не допусне натрупването на дългове.

УМБАЛ – Плевен е и най-големият работодател в региона, който изплаща редовно и в пълен размер трудовите възнаграждения на своите служители. Показателите за лечебна дейност бележат непрекъснато подобрение.

УМБАЛ - Плевен инвестира в апаратура и обновяване на базата с цел да осигури най-съвременно здравеопазване за своите пациенти.

Посветила съм целия си професионален и личен път на Плевенската университетска болница и ще продължа да се боря за превръщането й в модерен център за лечение и обучение на бъдещи лекари.

С уважение,

Д-Р НАТАША МАНЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ”

 
You are here: Начало