УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът на проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е удължен до 31 декември 2014 година и могат да вземат участие нови ментори /лекари, специалисти по здравни грижи и др. от УМБАЛ Плевен/, които в реална работна среда да обучат студенти, които до момента не са били част от проекта.

 

За допълнителна информация www.praktiki.mon.bg и тел.: 064/886319

 
You are here: Начало