УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКАТА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ – ПЛЕВЕН С ПОЧЕТЕН ПРИЗ

Клиниката по Ендокринология при УМБАЛ “Д-р Георги Странски” бе удостоена с Грамота за принос към опазване здравето на българския пациент от Националното сдружение на пациентските организации, а началникът на Клиниката доц. д-р Катя Тодорова бе удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото Българите вярват”.
До тази оценка се е стигнало след предварително гласуване в електронни здравни портали и интервюта проведени от водещи здравни журналисти. Номинацията е за приноса на Клиниката по ендокринология за ранната диагностика и превенция на преддиабетните състояния и системното обучение на пациентите с диабет.
Успехът е резултат от съвместната работа на лекари и медицински сестри и е заслужено признание за УМБАЛ „д-р Г. Странски” - Плевен.
Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в Северна България. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна. Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, преддиабетни състояния, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2013 г. в Клиниката са се лекували 895 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над 5000  души. В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.
В клиниката работят доцент д-р Катя Тодорова, Началник клиника; четирима главни асистенти: д-р Г. Раянова; д-р Т. Русев; д-р Б. Панчева; д-р В. Кокарешков, един хоноруван асистент д-р С. Ганева и един ординатор- д-р А. Тонева; старша мед.сестра- Катя Хинкова, девет медицински сестри и четирима санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има  собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. В Клиниката има обособени: Кабинет за обучение на диабетици и Кабинет „Грижи за краката”. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти.
Клиниката по Ендокринология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари.  Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала в специално пригодена за целта учебна зала.
 
You are here: Начало