УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ДНИ НА ОТКРИТИ ВРАТИ

По повод Световния ден за борбата с диабета – 14 ноември, Клиниката по ендокринология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, с Началник доц. д-р Катя Тодорова, организира „Дни на открити врати”.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, д-р Наташа Манева и под патронажа на Кмета на Община Плевен, проф. д-р Димитър Стойков, дмн.

В рамките на инициативата в три поредни дни: 11-14 ноември 2012 г. в Клиниката по ендокринология ще бъдат провеждани безплатни  измервания на кръвна захар, гликиран хемоглобин,  телесно тегло и обиколка на талията на болните със захарен диабет и ще бъдат давани индивидуални консултации за постигане и поддържане на по-добър метаболитен контрол.

Мотото на инициативата е „Профилактиката има ключово значение”. Усилията и вниманието ще бъдат насочени към ранна и своевременна диагностика на лицата, застрашени от развитие на захарен диабет.  Затова  Клиниката по ендокринология отваря своите врати и за изследване на лицата  без диабет. Специално внимание ще се отдели на лицата с висок риск за възникване на диабет или такива с известни преддиабетни  състояния, както и родственици по първа и втора линия с диабет, лица над 45 години, жени с диагностициран през бременността гестационен диабет или жени родили деца с тегло над 4500 грама.

На 11, 12 и 13 ноември 2013 г. от 14.30 ч. в Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология ще бъдат изнесени последователно три публични общообразователни лекции за пациенти на теми: Съвременни аспекти в терапията на втори тип захарен  диабет” на 11 ноември  2013 г., „Ролята на хипергликемията за възникване на диабетните усложнения” на 12 ноември 2013 г. и „Практически насоки в лечението на диабетно болните” на 13 ноември 2013г.

На 11  ноември 2013 г. от 18.00 ч.  ще бъде изнесена публична лекция пред момичета в репордуктивна възраст, страдащи от първи тип захарен диабет и техните близки на тема „Планиране на бременност

На 12 и 13 ноември 2013 г. от 18.00 ч., отново в  Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология пред  общопрактикуващи лекари и ендокринолози ще бъдат  изнесени две лекции на теми – „Съвременни препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2” и    „Предизвикателството да лекуваш пациенти с втори тип захарен  диабет и затлъстяване”.

На 14 ноември 2013 г. ще се поведе и работна среща на тема Битката срещу диабета може да бъде спечелена ако хората и обществото знаят повече”.

Мероприятията ще бъдат проведени под символа на Синият кръг на надеждата „Заедно срещу диабета”, съвместно с представителите на Плевенската пациентска организация, която е член на Българската  Асоциация Диабет и под патронажа на Община Плевен.

Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в гр. Плевен. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна.

Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2012 г. в Клиниката са се лекували 849 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над  3980  души.

В клиниката работят 6 лекари, 9 медицински сестри и 4 санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има  собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти, консултации и грижи за диабетното стъпало.

Клиниката по Ендокринология е база за обучение на студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари.  Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала.

 

 
You are here: Начало