гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 08.11.2013 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–259/10.09.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-224/02.08.2013 г.

Виж повече

Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„Изготвяне на проекти за строително монтажни работи и технологично оборудване на сградния фонд на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Изготвяне на проекти за строително монтажни работи и технологично оборудване на сградния фонд на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 30.10.2013 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–317/25.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-285/30.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/ 2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“.

Уведомяваме Ви, че на 28.10.2013 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–300/15.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-274/19.09.2013 г. .

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2013 г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–284/30.09.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-253/ 02.09.2013г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2013 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–251/02.09.2013г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД–16–226/05.08.2013г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 18.10.2013 г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–301/15.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-272/ 18.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка спредмет:

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-256/04.09.2013 г.

Уведомяваме Ви, че на 15.10.2013 г. от 10:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД-16-287/01.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснатите до този етап в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-256/04.09.2013 г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close