гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2015-0009 договаряне без обявление:

„Пълно абонаментно и техническо поддържане на ендоскопска система „Da Vinci S, модел: SS2000, system, IS 2000,G1.1 за роботизирана хирургия за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД“

Виж повече

00178-2015-0007

„Доставка на горива за автомобили, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече

00178-2015-0006

„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ-Плевен“

Виж повече

ID 9040562 - Публична покана с предмет:

„Абонаментна поддръжка на специализиран софтуер на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР

Виж повече

00178-2015-0003

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close