гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2015-0012 Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

Процедура по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Процедура по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП и необходимостта от предоставяне на финансови услуги от четвърта финансова или кредитна институция за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги странски“ ЕАД гр. Плевен и дъщесрните дружества „ДКЦ – Плевен“ ЕООД и „Медеон – Плевен 2009“ ЕООД, при изпълнение изискванията Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, ПМС № 127 / 27.05.2013 г. както и на условията в настоящата заповед.

Виж повече

00178-2015-0011

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен“.

Виж повече

00178-2015-0010:

„Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система „Da Vinci S, модел: SS2000, systems, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия, за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ Д-р Г.Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close