гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ID 9046425 Публична покана с предмет:

„Доставка на кислород в бутилки (газообразен) до 10 000,00 /десет хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 250 000,00 /двеста и петдесет хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 000,00 /хиляда/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200,00 /двеста/ куб.м., за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

00178-2015-0015

„Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

ID 9045332

„Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“

Виж повече

ID 9045113

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на хирургични инструменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close