гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Следдипломна квалификация в МУ - София

Уведомяваме Ви, че в сайта на Медицински университет – София е публикувана информация за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 година. План – разписанието за курсовете и индивидуалното обучение и заявките за участие, ще откриете в прикачените документи.

Виж повече

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо от г-жа Господинка Дочева от Враца дойде в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” чрез Министерство на здравеопазването. В него зам.министър д-р Бойко Пенков информира директора на УМБАЛ доц. д-р Цветан Луканов, дм, че г-жа Дочева е изключително доволна и изразява благодарността си към екипа на Хирургичната онкологична клиника, ръководена от проф. д-р Ташко Делийски, и към Отделението по химиотерапия , начело с д-р Давидов. „И двете отделения са много натоварени и аз не мога да си обясня как успяват винаги да са вежливи, отзивчиви, компетентни и с видим терапевтичен резултат”, пише в писмото си пациентката, която изразява своята искрена благодарност, споделяйки доброто си впечатление от УМБАЛ. Тя поздравява и пожелава всичко най-хубаво на проф. Делийски, д-р Вълчева от ОХО, д-р Петрова и целия персонал и екип на химиотерапия – д-р Стефанова, д-р Николов, д-р Игнатов и всички други. От своя страна зам.министър д-р Пенков свежда до знание благодарственото писмо до УМБАЛ,което е с копие от г-жа Дочева до БЛС – Плевен и РЗОК – Плевен и изразява убеденост, че плевенските специалисти ще продължат да показват високия си професионализъм и да се грижат неуморно и с всеотдайност за здравето на хората.

Виж повече

ID9076045 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет :

Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”.

Виж повече

ID9075852 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП

ID9075852 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП: „Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

Обръщение на Изпълнителния директор по случай 7 април – Световен ден на здравето

 

Уважаеми колеги,
Приемете моя и на екипа ми искрен поздрав и най-сърдечни благопожелания по повод Световния ден на здравето – 7 април! Нашето призвание е да помагаме, да спасяваме и да даваме старт на човешкия живот, затова нашата професия е една от малкото, толкова много съизмерими с милосърдието, добротата и търпението.
На 7 април честваме празника за всички, чието призвание е всеотдайност в името на здравето, защото нашата трудна работа е символ на отдаденост, грижа и хуманност.
Затова нека днес да изкажем признанието и благодарността си на здравните работници за неуморния им труд и търпеливост, които полагат за опазване на здравето и живота на пациентите.
Желая на всички ви отлично здраве, нови професионални успехи, щастие и късмет във вашите семейства!

Още веднъж честит празник и весело изкарване и на Великденските дни, които тази година съвпадат с нашия професионален празник!

С уважение,
Доц. д-р Цветан Луканов, д.м.
Изпълнителен директор
„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Виж повече

00178-2018-009 Открита процедура с предмет

Открита процедура с предмет :„Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система ,,Da Vinci S, модел: SS2000, system, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

00178-2018-008 Открита процедура с предмет

„Извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ профилактика, ремонт и осигуряване на оригинални резервни части на линеен ускорител за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close