гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2018-0015 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2018-0015 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Виж повече

ID 9082581 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

ID 9082581 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

„Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

ID 9082332 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9082332 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи,  специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

ID 9081816 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет

 

ID 9081816 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински газове, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9081766 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

Виж повече

00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки – „Сключване на застраховка „Професионална отговорност” за служителите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”.

Виж повече

ID 9080089 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close