гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2017-0014 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2017-0011 Открита процедура с предмет:

00178-2017-0011 Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178-2017-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Виж повече

00178-2017-0009 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0009 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Виж повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ със срок за кандидатстване 23.07.2017 г. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ ЛИНКА

https://www.specializanti-mh.info

Виж повече

00178-2017-0008 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0008 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close