Благодарствено писмо от г-жа Господинка Дочева от Враца дойде в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” чрез Министерство на здравеопазването. В него зам.министър д-р Бойко Пенков информира директора на УМБАЛ доц. д-р Цветан Луканов, дм, че г-жа Дочева е изключително доволна и изразява благодарността си към екипа на Хирургичната онкологична клиника, ръководена от проф. д-р Ташко Делийски, и към Отделението по химиотерапия , начело с д-р Давидов. „И двете отделения са много натоварени и аз не мога да си обясня как успяват винаги да са вежливи, отзивчиви, компетентни и с видим терапевтичен резултат”, пише в писмото си пациентката, която изразява своята искрена благодарност, споделяйки доброто си впечатление от УМБАЛ. Тя поздравява и пожелава всичко най-хубаво на проф. Делийски, д-р Вълчева от ОХО, д-р Петрова и целия персонал и екип на химиотерапия – д-р Стефанова, д-р Николов, д-р Игнатов и всички други. От своя страна зам.министър д-р Пенков свежда до знание благодарственото писмо до УМБАЛ,което е с копие от г-жа Дочева до БЛС – Плевен и РЗОК – Плевен и изразява убеденост, че плевенските специалисти ще продължат да показват високия си професионализъм и да се грижат неуморно и с всеотдайност за здравето на хората.