УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

АКУШЕРСКА КЛИНИКА

Акушерска клиника е създадена като самостоятелна структурна единица на 18 май 2000 година. Разполага със съвременно оборудван Родилно-операционен блок, в който са разгънати приемен сектор, две предродилни и родилни зали, следродилна зала и операционна зала.ДЕЙНОСТИ:

Обслужва раждащи жени и родилки след нормално и оперативно раждане.

Акушерска клиника разполага с възможности за ултразвукова и кардиотокографска диагностика.

В съчетание с високата професионална квалификация на персонала това дава възможност за съвременна диагностика и лечение.
Клиниката е утвърден консултативен център.

Прилагат се всички съвременни методи за проследяване на родилния процес и коригиране на отклоненията му Въведени са нови методи за водене на раждането, като се използват всички акушерски оперативни интервенцииДоц. д-р Стоян Танчев, дм
началник клиника

Роден във Враца през 1945 г. Завършва във ВМИ - София, през 1969 г. Защитава дисертационен труд на тема: "Хипо-физоовариални взаимоотношения при болни с хронични бъбречни заболявания" през 1983 г. Специализира оперативна и лапароскопска гинекология в Полша, Франция и Канада. Разработва многостранно проблеми по специалността "Акушерство и гинекология", но основните научни интереси са насочени към проблеми на ръководене на родилния процес, фетален дистрес, репродуктивно здраве и контрацепция, гинекологична ендокринология и хормонолечение. Има над 130 научни публикации в български и международни издания. Съавтор е на учебник по акушерство и монография "Проблеми на физическото развитие на новороденото". Участва в Национални, Европейски и Световни конгреси, споделяйки българския опит с научни доклади по перинатология, микробиология на влагалището, хормонална контра-цепция и климактерична медицина. Ръководи катедра "Акушерство и гинекология" към МУ - Плевен.


СПЕЦИАЛИСТИ:

Доц. д-р Стоян Танчев, дм
Д-р Мирослав Цафаров
Д-р Юрка Гешева
Д-р Динка Димитрова
Д-р Пепо Партенов
Д-р Михаил Цветков
Д-р Вася Георгиева
Ст.ак. Лариса Горанова

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" ¹ 91, тел. 064/ 886 676

 
You are here: Начало АКУШЕРСКА КЛИНИКА