Класирани кандидати след проведен конкурс на 21.11.2022 г., съгласно Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 16-372/10.11.2022 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен:

 

Три имена 

 

Клинична специалност
1. Д-р Изабела Огнянова Пенева Инфекциозни болести
2. Д-р Светослав Стефков Драганов Инфекциозни болести
3. Д-р Цветелина Пламенова Иванова Ортопедия и травматология
4. Д-р Елеонора Цветанова Цветанова УНГ
5. Д-р Симонета Красимирова Иванова Съдова хирургия
6. Д-р Александра Станишева Савчина Клинична токсикология
7. Д-р Анатоли Владиславов Тодоров Неврохирургия
8. Д-р София Виллалба Абад Нервни болести
9. Д-р Биляна Минкова Михова Очни болести
10. Д-р Симеон Генадиев Влашки АГ
11. Д-р Николета Дидова Стоянова

 

АГ
12. Д-р Албена Красимирова Василева АГ
13. Д-р Йоана Пламенова Добрева Педиатрия
14. Д-р Ивайло Петев Маринов Хирургия
15. Мария Калинова Тодорова Операционна ипревързочна техника