Съгласно Протокол от 15.11.2022 година на Комисия назначена със Заповед № РД 16-372/11.10.2022 година на Изпълнителен директор на  “УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен са допуснати до участие в Kонкурс на 21.11.2022 година /понеделник/ следните кандидати за длъжност „Лекар, медицинска сестра специализант по клинични специалности“;

Имена 

/Кандидат специализанти/

Клинична специалност, за която се кандидатства
1. Д-р Изабела Огнянова Пенева Инфекциозни болести
2. Д-р Светослав Стефков Драганов Инфекциозни болести
3. Д-Р Цветелина Пламенова Иванова Ортопедия и травматология
4. Д-р Елеонора Цветанова Цветанова УНГ
5. Д-р Васил Венциславов Крамолински УНГ
6. Д-р Симонета Красимирова Иванова Съдова хирургия
7. Д-р Александра Станишева Савчина Клинична токсикология
8. Д-р Анатоли Владиславов Тодоров Неврохирургия
9. Д-р София Виллалба Абад Нервни болести
10. Д-р Биляна Минкова Михова Очни болести
11. Д-р Симеон Генадиев Влашки АГ
12. Д-р Николета Дидова Стоянова

 

АГ
13. Д-р Албена Красимирова Василева АГ
14. Д-р Йоана Пламенова Добрева Педиатрия
15. Д-р Ивайло Петев Маринов Хирургия
16. Мария Калинова Тодорова Операционна ипревързочна техника