На вниманието на специализантите с

База за обучение

 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД

град Плевен

 

При провеждане на теоретично обучение в друг университет, следва да се обърнете към Център СДО към МУ–Плевен за издаване на документ, че съответното обучение не може да се проведе в МУ-Плевен.

Провеждането на част или цялото теоретично обучение в друго избрано от специализанта Висше училище, следва да се осъществява само в случаите, когато Висшето училище, в което е регистриран специализантът, респективно МУ-Плевен, не може да проведе тази част или цялото теоретично обучение.