На основание Протокол от 22.11.2021 година  от работа на Комисии, назначени със Заповед № РД 16-510/19.11.2021 година, която изменя и допълва Заповед № РД 16-446/15.10.2021 година на Изпълнителен директор се класират:

1.За Длъжност “Лекар, специализант по кардиология” – 2 /две/ длъжности:

1.1. Д-р Калина  Костадинова Разложка;

1.2. Д-р Иван Асенов Живков.

  1. За длъжност “Лекар, специализант по клинична лаборатория” – 1 /една/ длъжност;

2.1.Д-р Лъчезар Тихомиров Трифонов.

3.За длъжност “Лекар, специализант по гастроентерология ” – 1 /една/ длъжност;

3.1. Д-р Анатоли Ангелов Марков.

  1. За длъжност “Лекар, специализант по акушерство и гинекология“ – 2 /две/ длъжности:

4.1. Д-р Константина Станимирова Каракадиева

4.2. Д-р Габриела Георгиева Симеонова.

5.За длъжност “Лекар, специализант по обща и клинична патология“     – 1 /една/ длъжност;

5.1. Д-р Иван Георгиев Байчев.

6.За длъжност “Лекар, специализант по съдебна медицина и деонтология” – 1 /една/ длъжност;

6.1. Д-р Николай Илиянов Симеонов.

7.За длъжност “Лекар, специализант по кожни и венерически болести“ – 1 /една/ длъжност;

7.1.Д-р Бояна Анатолиева Тодорова.

8.За длъжност “Лекар, специализант по неонатология” – 1 /една/ длъжност;

8.1.Д-р Ива Нелкова Проданова

9.За Длъжност “Лекар, специализант по хирургия” – 3 /три/ длъжности;

9.1. Д-р Мери Данаилова Шошкова;

9.2. Д-р Натали Ивалинова Атанасова;

9.3.Д-р Ахмад Мохамед Тайфур.

  1. За Длъжност “Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия – 1 /една/ длъжност;

10.1. Д-р Полина Руменова Луканова.

  1. За длъжност ”Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 3 /три/ длъжности;

11.1. Д-р Карина Дерменжи;

11.2. Д-р Александра Страцимирова Нейкова;

11.3.  Д-р Ружена Александрова Дочева.

  1. За длъжност „Медицинска сестра/акушерка, специализант по анестезиология и интензивни грижи“ 2 /две/ длъжности;

5.1. Ралица Василева Моллова

5.2.Катя Владкова Цолова

13.За длъжност „Медицинска сестра/фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания” – 1 /една/ длъжност;

13.1. Ива Николаева Иванова