Кандидати допуснати до участие в конкурс, на основание Протокол от 19.11.2021г. на Комисия назначена със Заповед № РД 16-446/15.10.2021 година за длъжност „Лекари, специализанти по………” и „Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по………..“:

Конкурсът ще се проведе на 22.11.2021 година /понеделник/ от 10.00 часа в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен със следните кандидати:

Клинична специалност, за която се кандидатства Имена

/Кандидат специализанти/

1. Кардиология Д-р Калина  Костадинова Разложка
2. Кардиология Д-р Иван Асенов Живков
3. Клинична лаборатория Д-р Лъчезар Тихомиров Трифонов
4. Гастроентерология Д-р Анатоли Ангелов Марков
5. Акушерство и гинекология Д-р Габриела Георгиева Симеонова
6. Обща и клинична патология Д-р Иван Георгиев Байчев
7. Съдебна медицина и деонтология Д-р Николай Илиянов Симеонов
8. Кожни и венерически болести Д-р Бояна Анатолиева Тодорова
9. Неонатология Д-р Ива Нелкова Проданова

 

 

Конкурсът ще се проведе на 22.11.2021 година /понеделник/ от 10.00 часа в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен със следните кандидати:

Клинична специалност, за която се кандидатства Имена

/Кандидат специализанти/

1. Хирургия Д-р Натали Ивалинова Атанасова
2. Хирургия Д-р Ахмад Мохамед Тайфур
3. Хирургия Д-р Мери Данаилова Шошкова
4. Пневмология и фтизиатрия Д-р Полина Руменова Луканова
5. Акушерство и гинекология Д-р Константина Станимирова Каракадиева
6. Анестезиология и интензивно лечение Д-р Карина Дерменжи
7. Анестезиология и интензивно лечение Д-р Александра Страцимирова Нейкова
8. Анестезиология и интензивно лечение Д-р Ружена Александрова Дочева
9. Анестезиология и интензивни грижи Катя Владкова Цолова
10. Анестезиология и интензивни грижи Ралица Василева Моллова
11. Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания Ива Николаева Иванова