На основание ⸹ 27 (1) от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани от държавата, «УМБАЛ-Д-р Георги Странски» ЕАД Плевен, обявява своите предложения за места за специализанти, които да бъдат финансирани от държавата.

          Моля в срок до 24.10.2021 година, всеки който проявява интерес за обявените места да депозира писмено своето желание в Лечебното заведение /партерен етаж, Админинистрация, стая Специализанти/.

 

База за обучение Специалност Брой предложения за места за специализанти, които да са МФД /места финансирани от държавата/
1. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Анестезиология и интензивно лечение“ 5
2. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Акушерство и гинекология“ 2
3. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Нуклеарна медицина“ 2
4. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Гръдна хирургия“ 2
5. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Образна диагностика“ 2
6. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Инфекциозни болести“ 1
7. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Съдова хирургия“ 2
8. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Спешна медицина“ 2
9. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Клинична токсикология“ 2
10. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Хирургия“ 3
11. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Гастроентерология“ 1
12. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Пневмология и фтизиатрия“ 2
13. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 2
14. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 2
15. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери) 2
16. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) 2