Уведомяваме Ви, че в сайта на Медицински университет – София е публикувана информация за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 година. План – разписанието за курсовете и индивидуалното обучение и заявките за участие, ще откриете в прикачените документи.