,,Доставка на медицински газове за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен“

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 10.06.2020 г.
1 003 KB
pdf Протокол №1 03.07.2020 г.
395 KB
pdf Решение класиране 03.07.2020 г.
114 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 11.08.2020 г.
186 KB
pdf Договор 11.08.2020 г.
1 MB
pdf Обявление за приключен договор 15.06.2021 г.
140 KB