„Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 10.06.2020 г.
2 MB
rar Протоколи 22.07.2020 г.
315 KB
pdf Доклад 23.07.2020 г.
248 KB
pdf Решение Класиране 23.07.2020 г.
136 KB
pdf Обявление за възлагане на поръчка 03.09.2020 г.
199 KB
rar Договори 03.09.2020 г.
859 KB