„ Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 29.04.2020 г.
1 MB
pdf Протокол №1 и Приложение №1 към него 10.09.2020 г.
874 KB
pdf Протокол №2 10.09.2020 г.
630 KB
pdf Протокол №3 10.09.2020 г.
602 KB
pdf Приложение 1 Протокол №3 10.09.2020 г.
646 KB
pdf Съобщение за публичен жребий 10.09.2020 .г
259 KB
pdf Протокол №4 17.09.2020 г.
696 KB
pdf Доклад 17.09.2020 г.
2 MB
pdf Решение класиране 17.09.2020 г.
495 KB
pdf Решение класиране 2 28.09.2020 г.
143 KB
pdf Решение класиране3 13.10.2020 г.
113 KB
pdf Решение класиране 4 16.0.10.2020 г.
104 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 13.11.2020 г.
259 KB
rar Договори 13.11.2020 г.
6 MB