00178-2020-006 „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски “ ЕАД –гр. Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 17.03.2020 г.
763 KB