„Доставка на лекарствен продукт Lenalidomide, за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 19.11.2020 г.
458 KB
pdf Протокол №1 07.12.2020 г.
167 KB