„Доставка на антисептици, медицински изделия за апарат Regenera N4SAи реактиви за МДЛ по микробиология и вирусология”, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 19.10.2020 г.
546 KB
pdf Протокол №1 05.11.2020 г.
232 KB
pdf Протокол №2 12.11.2020 г.
124 KB