„Водоснабдяване за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП 23.09.2020 г.
39 KB
pdf Съобщение за направени промени в условията на процедурата 01.10.2020 г.
113 KB