„Доставка на топлинна енергия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП 21.09.2020 Г.
38 KB