„Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 12,06.2020 г.
1 MB
pdf До заинтересованите фирми 16.06.2020 г.
35 KB
xls Изменение на техническа/ценова оферта 16.06.2020 г.
307 KB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 28.07.2020 г.
104 KB
pdf Протокол №10 03.08.2020 г.
592 KB
rar Протоколи 13.08.2020 г.
3 MB
pdf Доклад 13.08.2020 г.
801 KB
pdf Решение класиране 13.08.2020 г.
606 KB
pdf Решение за частично прекратяване 20.08.2020 г.
74 KB
pdf Решение за частично прекратяване 24.08.2020 г.
632 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 29.09.2020 г.
224 KB
rar Договори 29.09.2020 г.
3 MB
pdf Обявление за изпълнен договор 21.05.2021 г.
154 KB
pdf Обявление за изменение 24.11.2021 г.
152 KB
pdf Анекс към договор 24.11.2021 г.
44 KB
pdf Обявление за изменение 15.03.2022 г.
152 KB
rar Обявление за изпълнен договор 25.07.2022 г.
260 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 12.08.2022 г
136 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 22.08.2022 г.
160 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 22.08.2022 г.
156 KB
rar Обявление за изпълнен договор 08.09.2022 г
392 KB