„Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 12,06.2020 г.
1 MB
pdf До заинтересованите фирми 16.06.2020 г.
35 KB
xls Изменение на техническа/ценова оферта 16.06.2020 г.
307 KB