“Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 27.06.2019 г.
582 KB
pdf Протокол №1 07.08.2019 г.
68 KB
pdf Протокол №2 07.08.2019 г.
78 KB
pdf Протокол №3 16.08.2019 г.
40 KB
pdf Доклад 16.08.2019 г.
168 KB
pdf Решение класиране 16.08.2019 г.
77 KB
pdf Договор 27.09.2019 г.
2 MB
pdf Информация за възложена поръчка 27.09.2019 г.
172 KB