00178-2019-008 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 14.06.2019 г.
907 KB
rar Протоколи 22.07.2019 г.
2 MB
pdf Доклад 22.07.2019 г.
1 MB
pdf Решение класиране 22.07.2019 г.
1 MB
pdf Решение за частично прекратяване по обособена позиция 21.08.2019 г.
100 KB
pdf Информация за възложена поръчка 02.09.2019 г.
265 KB
rar Договори 02.09.2019 г.
3 MB