„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 25.04.2019 г.
735 KB
pdf Протокол №1 17.07.2019 г.
78 KB
pdf Приложение 1 към Протокол 1 17.07.2019 г.
160 KB
pdf Протокол №2 05.08.2019 г.
123 KB
pdf Протокол №3 05.08.2019 г.
158 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №3 05.08.2019 г.
138 KB
pdf Информация за провеждане на публичен жребий 05.08.2019 г.
34 KB
pdf Протокол №4 15.08.2019 Г.
109 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №4 15.08.2019 г.
464 KB
pdf Информация за провеждане на публичен жребий 15.08.2019 г.
30 KB