00178-2019-004 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 28.03.2019 г.
778 KB