00178-2019-004 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 28.03.2019 г.
778 KB
pdf Протокол №1 01.07.2019 г.
680 KB
pdf Протокол №2 01.07.2019 г.
191 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №2 01.07.2019 г.
489 KB
pdf Публичен жребий 01.07.2019 г.
23 KB
pdf Протокол №3 09.07.2019 г.
49 KB
pdf Протокол №4 09.07.2019 г.
808 KB
pdf Доклад 09.07.2019 г.
793 KB
pdf Решение класиране 09.07.2019 г.
167 KB
pdf Решение класиране2 22.07.2019 г.
53 KB
pdf Решение класиране 3 23.07.2019 г.
117 KB
pdf Решение класиране 4 24.07.2019 г.
40 KB
pdf Обявление за възложен договор 30.08.2019 г.
279 KB
rar Договори 30.08.2019 г.
6 MB