Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на  „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 01.03.2019 г.
638 KB
pdf Протокол №1 03.07.2019 г.
118 KB
pdf Доклад 03.07.2019 г.
157 KB
pdf Решение класиране 03.07.2019 г.
52 KB
pdf Обявление за възложен договор 29.08.2019 г
386 KB
pdf Договор 29.08.2019 г.
262 KB