„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 04.11.2019 г.
1 MB
pdf Протокол №1 11.05.2020 г.
732 KB
pdf Протокол №2 11.05.2020 г.
907 KB
pdf Протокол №3 05.06.2020 г.
824 KB
pdf Съобщение за отваряне на ценови оферти 05.06.2020 г.
35 KB
pdf Протокол №4 09.06.2020 г.
735 KB
pdf Протокол №5 03.07.2020 г.
727 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №5 03.07.2020 г.
1 MB
pdf Протокол №6 03.07.2020 г.
867 KB
pdf Протокол №7 10.07.2020 г.
807 KB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 10.07.2020 г.
114 KB
pdf Протокол №8 16.07.2020 г.
731 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №8 16.07.2020 г.
1 MB
pdf Доклад 17.07.2020 г.
5 MB
pdf Решение класиране и приложение към него 17.07.2020 г.
2 MB
pdf Решение класиране 2 28.07.2020 г.
131 KB
pdf Решение класиране 3 30.07.2020 г.
130 KB
pdf Решение Класиране 4 17.08.2020 г.
89 KB
pdf Решение Класиране_5 20.08.2020 г.
79 KB
pdf Решение класиране 6 01.09.2020 г.
112 KB
rar договори1 25.09.2020 г.
8 MB
rar договори2 25.09.2020 г.
6 MB
rar договори3 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №086 25.09.2020 г.
7 MB
pdf Договор №089 25.09.2020 г.
6 MB
pdf Договор №092 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №093 25.05.2020 г.
4 MB
pdf Договор №094 25.09.2020 г.
7 MB
pdf Договор №096 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №097 25.09.2020 г.
4 MB
pdf Договор №098 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №099 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №100 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №101 25.09.2020 г.
6 MB
pdf Договор №102 25.09.2020 г.
7 MB
pdf Договор №103 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Договор №104 25.09.2020 г.
5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 25.09.2020 г.
342 KB