„ Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД ”– Плевен

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 25.10.2019 г.
704 KB
pdf Отговор на запитване 08.11.2019 г.
105 KB