„ Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД ”– Плевен

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 25.10.2019 г.
704 KB
pdf Отговор на запитване 08.11.2019 г.
105 KB
rar Протоколи 06.02.2020 г.
2 MB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 06.02.2020 г.
98 KB
pdf Протокол №5 12.02.2020 г.
437 KB
pdf Доклад и Приложение №1 към него 12.02.2020 г.
2 MB
rar Решение класиране 13.02.2020 г.
539 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 10.04.2020 г.
233 KB
rar Договори 10.04.2020 г.
3 MB