„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 29.10.2019 г.
312 KB
rar Протоколи 23.12.2019 г.
785 KB
pdf Доклад 23.12.2019 г.
874 KB
pdf Решение класиране 23.12.2019 г.
252 KB
pdf Решение за частично прекратяване на обществена поръчка по обособени позиции 16.01.2020 г.
152 KB
rar Договори 03.02.2020 г.
2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 03.02.2020 г.
195 KB
rar Обявление за изпълнен договор 01.12.2020 г.
265 KB