Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 24.09.2019 г.
982 KB
pdf Отговор на запитване 01.10.2019 г.
36 KB
rar Протоколи и приложения 24.10.2019 г.
1 MB
pdf Доклад 24.10.2019 г.
1 MB
pdf Решение класиране 24.10.2019 г.
421 KB