Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ”  ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 13.09.2019 г.
628 KB
pdf Протокол №1 06.12.2019 г.
542 KB
pdf Доклад 06.12.2019 г.
550 KB
pdf Решение класиране 06.12.2019 г.
120 KB
pdf Обявление за възложен договор 13.02.2020 г.
172 KB
rar Договор 13.02.2020 г.
795 KB