Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ”  ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 13.09.2019 г.
628 KB