„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за хистологична лаборатория, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.08.2019 г.
849 KB
pdf Отговор на запитване 07.08.2019 г.
37 KB
pdf Протокол №2 23.10.2019 г.
518 KB
rar Протоколи и приложения 05.11.2019 г.
592 KB
pdf Решение класиране 05.11.2019 г.
136 KB
rar Договори 21.01.2020 г.
2 MB
pdf Информация за възложена поръчка 21.01.2020 г.
198 KB
pdf Обявление за приключване на договор 16.04.2020 г.
136 KB