00178-2019-001 Публично състезание по реда чл. 18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки : „Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.01.2019 г.
587 KB
pdf Протокол №1 06.02.2019 г.
67 KB
pdf Протокол №2 06.02.2019 г.
105 KB
pdf Доклад 06.02.2019 г.
152 KB
pdf Решение класиране 06.02.2019 г.
60 KB
rar Договори 28.02.2019 г.
1 MB
pdf Информация за възложена поръчка 28.02.2019 г.
193 KB
pdf Изменение Договор Про Фармация 21.08.2019 г.
166 KB
rar Информация за изпълнени договори 16.10.2019 г.
261 KB
pdf Обявление за приключване на договор 25.11.2019 г.
153 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 31.12.2019 г.
156 KB