00178-2019-001 Публично състезание по реда чл. 18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки : „Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.01.2019 г.
587 KB
pdf Протокол №1 06.02.2019 г.
67 KB
pdf Протокол №2 06.02.2019 г.
105 KB
pdf Доклад 06.02.2019 г.
152 KB
pdf Решение класиране 06.02.2019 г.
60 KB
rar Договори 28.02.2019 г.
1 MB
pdf Информация за възложена поръчка 28.02.2019 г.
193 KB