00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„ Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.07.2018 г.
735 KB