00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„ Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.07.2018 г.
735 KB
pdf Протокол №1 16.08.2018 г.
318 KB
pdf Протокол №2 16.08.2018 г.
103 KB
pdf Доклад 16.08.2018 г.
149 KB
pdf Решение класиране 16.08.2018 г.
45 KB
rar Договори 18.09.2018 г.
745 KB
pdf Информация за възложена поръчка 18.09.2018 г.
186 KB