„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.07.2018 г.
2 MB
pdf Отговор на запитване 13.07.2018 г.
40 KB
rar Протоколи 21.09.2018 г.
947 KB
pdf Доклад 21.09.2018 г.
634 KB
pdf Решение класиране 21.09.2018 г.
555 KB