„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.07.2018 г.
2 MB
pdf Отговор на запитване 13.07.2018 г.
40 KB