„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.07.2018 г.
2 MB
pdf Отговор на запитване 13.07.2018 г.
40 KB
rar Протоколи 21.09.2018 г.
947 KB
pdf Доклад 21.09.2018 г.
634 KB
pdf Решение класиране 21.09.2018 г.
555 KB
pdf Решение класиране 2 25.10.2018 г.
65 KB
pdf Решение класиране 3 30.10.2018 г.
39 KB
pdf Информация за възложени договори 31.10.2018 г.
836 KB
rar Договори 1 31.10.2018 г.
4 MB
rar Договори 2 31.10.2018 г.
5 MB
pdf Информация за изпълнен договор 04.06.2019 г.
140 KB
pdf Информация за изпълнен договор 20.09.2019 г.
141 KB