00178-2018-0017 Процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от  Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска хемодиализна апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 06.12.2018 г.
716 KB
pdf Информация при производство на обжалване 10.01.2019 г.
120 KB