00178-2018-0015 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 01.11.2018 г.
982 KB
pdf Протокол №1 09.01.2019 г.
71 KB
pdf Протокол №2 09.01.2019 г.
120 KB
pdf Доклад 09.01.2019 г.
162 KB
pdf Решение класиране 09.01.2019 г.
51 KB
pdf Информация при производство по обжалване 31.01.2019 г.
121 KB