00178-2018-0015 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 01.11.2018 г.
982 KB
pdf Протокол №1 09.01.2019 г.
71 KB
pdf Протокол №2 09.01.2019 г.
120 KB
pdf Доклад 09.01.2019 г.
162 KB
pdf Решение класиране 09.01.2019 г.
51 KB
pdf Информация при производство по обжалване 31.01.2019 г.
121 KB
pdf Информация за възложена поръчка 23.04.2019 г.
174 KB
pdf Договор 23.04.2019 г.
639 KB